FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents आर्थिक वर्ष कानुनको किसिम स्वीकृत मिति स्वीकृत गर्ने निकाय कानूनको लिङ्क
विपद व्यवस्थापन स्वयमसेवक व्युरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि,२०७९ 05/03/2023 - 11:18 PDF icon विपद व्यावस्थापन स्वयमसेवक व्यूरो गठन तथा परिचालन निर्देशिका,२०७९.pdf
जयपृथ्वी नगरपालिका आपतकालिन बालकोष सन्चालन कार्यविधि,२०७९ 05/03/2023 - 11:13 PDF icon नगरपालिका आपतकालिन बालकोष सन्चालन कार्यविधि.pdf
आ.व. २०७९/०८० मा स्वीकृत भएका ऐन, नियम, कार्यविधि,मापदण्ड तथा निर्देशनहरु । 07/28/2022 - 12:12 PDF icon एम.विवि एस कार्यविधि २०७९.pdf
२०७९ सालमा जयपृथ्वी नगरपालिकामा बनेका ऐन,नियम,निर्देशिका,कार्यविध तथा मापदण्डहरू 06/07/2022 - 07:42
२०७८ सालमा जयपृथ्वी नगरपालिकामा बनेका ऐन,नियम,निर्देशिका,कार्यविध तथा मापदण्डहरू 06/07/2022 - 07:41 PDF icon उर्जा विकास उप-समिति गठन तथा सन्चालन कार्यविधि,२०७८.pdf, PDF icon जयपृथ्वी नगरपालिकाको नवीकरणीय उर्जा नीति,२०७८.pdf, PDF icon जेष्ट नागरिक परिचय पत्र वितरण गर्न बनेको ऐन.pdf, PDF icon नगर प्रहरी कार्यविधि,२०७८.pdf, PDF icon राजश्‍व परामर्स समिति सन्चालन कार्यविधि,२०७८.pdf, PDF icon वन ऐन.pdf, PDF icon साना सवारी साधान ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि,२०७८.pdf, PDF icon हानिकारक प्रचलन अन्त्य सम्बन्धि नीति,२०७८.pdf, PDF icon लैङ्गिक समानता र समावेशिकरण नीति,२०७८.pdf, PDF icon अल्पकालिन महिला सुरक्षित आवासगृह-सेवा केन्द्र सन्चालन तथा व्यावस्थापन कार्यविधि,२०७८.pdf, PDF icon महिला सुरक्षित आवासगृह आकस्मिक कोष सन्चालन कार्यविधि,२०७८.pdf

Pages