FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents आर्थिक वर्ष कानुनको किसिम स्वीकृत मिति स्वीकृत गर्ने निकाय कानूनको लिङ्क
जयपृथ्वी नगरपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम सन्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि ऐन,२०८० 08/10/2023 - 07:05 PDF icon साझेदारी कार्यक्रम सन्चालन ऐन,२०८०.pdf
शिक्षक दरबन्दि मिलान तथा विध्यालय समायोजन कार्यविधि,२०७९ 07/20/2023 - 08:44 PDF icon शिक्षक दरबन्दि मिलान कार्यविधि.pdf
दलित विकास समिति गठन र कार्य सञ्चालन कार्यविधि,२०७९ 05/03/2023 - 11:35 PDF icon नगर दलित विकास समिति कार्यविधि,२०७९.pdf
जयपृथ्वी नगरपालिका आपतकालिन पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना,२०७९ 05/03/2023 - 11:25 PDF icon आपतकालिन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना,२०७९.pdf
विपद व्यवस्थापन स्वयमसेवक व्युरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि,२०७९ 05/03/2023 - 11:18 PDF icon विपद व्यावस्थापन स्वयमसेवक व्यूरो गठन तथा परिचालन निर्देशिका,२०७९.pdf

Pages