FAQs Complain Problems

जयपृथ्वी नगरपालिकामा मिति २०७३ साल बैशाख २५ गते नगर सूचना केन्द्र स्थापनाका तस्विरहरु