FAQs Complain Problems

जयपृथ्वी नगरपालिका बझाङ्गको मिति २०७३ साल पौष १७ गते संचालन भएको तेस्रो नगरपरिषदमा उपस्थित हुनु भएका महानुभावहरुको तस्वीर