FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको कुन क्षेत्र सुधार गर्दा राम्रो होला?

प्रबिधि
25% (34 votes)
पर्यटन
16% (21 votes)
सडक
36% (48 votes)
शिक्षा
22% (30 votes)
अन्य
1% (2 votes)
Total votes: 135