FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको कुन क्षेत्र सुधार गर्दा राम्रो होला?

प्रबिधि
25% (32 votes)
पर्यटन
15% (19 votes)
सडक
36% (45 votes)
शिक्षा
22% (28 votes)
अन्य
2% (2 votes)
Total votes: 126