FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको कुन क्षेत्र सुधार गर्दा राम्रो होला?

प्रबिधि
23% (37 votes)
पर्यटन
14% (22 votes)
सडक
36% (58 votes)
शिक्षा
25% (40 votes)
अन्य
1% (2 votes)
Total votes: 159