FAQs Complain Problems

मिति २०७७ साल जेष्ठ १९ गते सम्म जयपृथ्वी नगरपालिकाका बिभिन्‍न क्वारेन्टाईनमा रहेका व्याक्तिहरुको विवरण

आमपाटा क्वारेन्टाईनमा रहेका व्याक्तिको विवरण
सिमभाडी चर्चको क्वारेन्टाईनमा रहेका व्याक्तिहरू
जयपृथ्वी क्याम्पसको क्वारेन्टाईनमा रहेका व्याक्तिरू
जयपृथ्वी क्याम्पसको क्वारेन्टाईनमा रहेका व्याक्तिरू