FAQs Complain Problems

आ.ब. २०७६/०७७को जयपृथ्वी नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन

आ.ब. २०७६/०७७को  नगरसभाबाट पारित जयपृथ्वी नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन ।