FAQs Complain Problems

आ.ब. २०७६/०७७का जयपृथ्वी नगरपालिका नगरसभाका नितिगत निर्णयहरूः

आ.ब. २०७६/०७७का जयपृथ्वी नगरपालिका  नगरसभाlले गरेका नीतिगत निर्णयहरूः