FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document आर्थिक वर्ष कानुनको किसिम स्वीकृत मिति स्वीकृत गर्ने निकाय कानूनको लिङ्क
एकिकृत कर व्यावस्थपन कार्यविधि २०७५ 06/19/2020 - 19:59 PDF icon ipt.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐन, २०७५ 06/19/2020 - 19:43 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय तहको उपभोग्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यावस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४ 06/19/2020 - 19:41 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
जयपृथ्वी नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यबिधि, २०७५ 06/19/2020 - 19:38 PDF icon जयपृथ्वी नगरपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
जयपृथ्वी नगरपालिकाको आ.ब. २०७६/०७७को बिनियोजन ऐन 07/29/2019 - 20:21 PDF icon ज.न.पाको विनियोजन ऐन २०७६.pdf

Pages