FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document आर्थिक वर्ष कानुनको किसिम स्वीकृत मिति स्वीकृत गर्ने निकाय कानूनको लिङ्क
जयपृथ्वी नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यबिधि, २०७५ 06/19/2020 - 19:38 PDF icon जयपृथ्वी नगरपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
जयपृथ्वी नगरपालिकाको आ.ब. २०७६/०७७को बिनियोजन ऐन 07/29/2019 - 20:21 PDF icon ज.न.पाको विनियोजन ऐन २०७६.pdf
जयपृथ्वी नगरपालिकाको आ.ब. २०७६/०७७को आर्थिक ऐन 07/29/2019 - 20:18 PDF icon ज.न.पा २०७६ आर्थिक ऐन.pdf
आ.ब. २०७६/०७७को जयपृथ्वी नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन 07/10/2019 - 10:35 PDF icon ज.न.पाको विनियोजन ऐन २०७६.pdf
जयपृथ्वी गरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ 08/23/2018 - 12:06 PDF icon जयपृथ्वी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.pdf

Pages