FAQs Complain Problems

तपाई यस कामको लागि कति दिन कार्यालयमा आउनु भयो?

१. १ दिन

२. २ दिन

३. सो भन्दा बढी