FAQs Complain Problems

विवाह दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
२० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
बडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रू ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१.दुलाहा प्रमाण नागरिकता  दलुहीको-पत्रको प्रतिलिपि ,
२. कुनै एक जना  बिदेशमा रहेमा बिदेश स्थित  नेपाली राजदुताबासबाट प्रमाणित अधिकृत बारेसनामा ।
३. दुलाहा वा दुलही नभएमा अदालतबाट भएको नाता कायमको कागज ।
४. दुबै जनाको हालै खिचेको अटो साईजको फोटो ।

प्रक्रिया: 

१.निबेदन सहित आवश्यक कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने ।

२. निवेदन दर्ता गर्ने ।

३. निबेदनले तोकेको शुल्क बुझाउने ।

४. तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार मुचुल्का तयार गरि सिफारिस तयार गर्ने ।

५. चलानी गरि निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने ।

नमुना फाराम तथा अन्य: