FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको कुन क्षेत्र सुधार गर्दा राम्रो होला?

प्रबिधि
29% (22 votes)
पर्यटन
17% (13 votes)
सडक
33% (25 votes)
शिक्षा
19% (14 votes)
अन्य
1% (1 vote)
Total votes: 75