नगरपालिकाको कुन क्षेत्र सुधार गर्दा राम्रो होला?

प्रबिधि
18% (6 votes)
पर्यटन
26% (9 votes)
सडक
38% (13 votes)
शिक्षा
18% (6 votes)
अन्य
0% (0 votes)
Total votes: 34