नगरपालिकाको कुन क्षेत्र सुधार गर्दा राम्रो होला?

प्रबिधि
27% (15 votes)
पर्यटन
16% (9 votes)
सडक
38% (21 votes)
शिक्षा
18% (10 votes)
अन्य
0% (0 votes)
Total votes: 55