शेर बहादुर विष्ट

Email: 
bistsb25@gmail.com
Phone: 
९७४१०४८७७१
Post Box: 
जयपृथ्वी नगरपालिका -१ कैलाश, बझाङ
Section: 
रा.प.तृतिय श्रेणी लेखा शाखा