मौरीपालन व्यावस्थापन प्रबिधि बिषयक अगुवा कृषकलाई ३ दिने तालिमको उदघाटन समारोह