Error message

  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in ctools_plugin_api_include() (line 162 of /var/www/html/sites/all/modules/ctools/includes/plugins.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in ctools_plugin_api_include() (line 162 of /var/www/html/sites/all/modules/ctools/includes/plugins.inc).

जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नं‍. १ देखि १५ सम्मका आ.व. ०७३/०७४ मा बालसंरक्षण अनुदान भत्ता प्राप्त गर्ने दलित बालबालिकाको विवरण